Notariusz Wadlew

February 11, 2017 Uncategorized  No comments

Notariusz Wadlew. Kancelaria Notarialna Roman Barczak.

Szukasz Notariusza w Wadlewie ?

Notariusz Roman Barczak prowadzi swoją działalność zawodową również na terenie Wadlewa i gminy Wadlew. Notariusz jako osoba zaufania publicznego jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Pan Notariusz posiada swoją Kancelarię w Pabianicach lecz swoich potencjalnych Klientów obsługuje również na obszarze Wadlewa i gminy Wadlew.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

nineteen − five =