Czynności Notarialne Pabianice

February 2, 2017 Uncategorized  No comments

Czynności Notarialne Pabianice. Notariusz Roman Barczak.

Szukasz Czynności Notarialnych w Pabianicach ?

Notariusz z Pabianic Pan Roman Barczak powołany jest do dokonywania czynności notarialnych, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, która znajduje się w Pabianicach przy ulicy Zamkowej 19. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

fifteen − 8 =