Category Uncategorized

Notariusz Ksawerów

February 16, 2017 Uncategorized  No comments

Notariusz Ksawerów. Kancelaria Notarialna Roman Barczak.

Szukasz Notariusza w Ksawerowie ?

Kancelaria Notarialna Pana Notariusza Romana Barczaka swoje czynności notarialne wykonuje również na terenie Ksawerowa, jak również gminy KsawerówNotariusz jako osoba zaufania publicznego, po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwa aby czynności notarialne zabezpieczały interesy Klientów kancelarii oraz innych osób, dla których czynność te mogą powodować skutki prawne. Swoją osobą i posiadaną wiedzą notariusz Roman Barczak gwarantuje poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Kancelaria Notarialna Pana Barczaka mieści się w Pabianicach przy ulicy Zamkowej 19, gdzie Notariusz

Read More

Notariusz Wadlew

February 11, 2017 Uncategorized  No comments

Notariusz Wadlew. Kancelaria Notarialna Roman Barczak.

Szukasz Notariusza w Wadlewie ?

Notariusz Roman Barczak prowadzi swoją działalność zawodową również na terenie Wadlewa i gminy Wadlew. Notariusz jako osoba zaufania publicznego jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Pan Notariusz posiada swoją Kancelarię w Pabianicach lecz swoich potencjalnych Klientów obsługuje również na obszarze ...

Read More

Notariusz Dłutów

February 8, 2017 Uncategorized  No comments

Notariusz Dłutów Roman Barczak.

Szukasz Notariusza w Dłutowie ?

Pan Notariusz Roman Barczak swoje czynności notarialne świadczy również w miejscowości Dłutów. Notariusz dawniej rejent to osoba zaufania publicznego powoływana przez ministra sprawiedliwości, który wyznacza także siedzibę jego Kancelarii Notarialnej. Pan Notariusz Barczak siedzibę swojej Kancelarii ma w Pabianicach przy ulicy Zamkowej 19. Jednak obszar jego działalności swoim zasięgiem obejmuje miejscowość Dłutów, jak również całą gminę Dłutów.

Read More

Czynności Notarialne Pabianice

February 2, 2017 Uncategorized  No comments

Czynności Notarialne Pabianice. Notariusz Roman Barczak.

Szukasz Czynności Notarialnych w Pabianicach ?

Notariusz z Pabianic Pan Roman Barczak powołany jest do dokonywania czynności notarialnych, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, która znajduje się w Pabianicach przy ulicy Zamkowej 19. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Read More

Kancelaria Notarialna Pabianice

February 2, 2017 Uncategorized  No comments

Kancelaria Notarialna Pabianice. Notariusz Roman Barczak

Szukasz Kancelarii Notarialnej w Pabianicach ?

Kancelaria notarialna mieszcząca się w Pabianicach to doświadczony Notariusz Pan Roman Barczak. Kancelaria specjalizuje się w profesjonalnym spisywaniu protokołów, sporządzaniu aktów notarialnych, doręczaniu oświadczeń i innych czynnościach notarialnych. Siedziba Kancelarii Notarialnej  mieści się w Pabianicach przy ulicy Zamkowej 19.

Read More

Notariusz Pabianice

February 2, 2017 Uncategorized  No comments

Notariusz Pabianice Roman Barczak

Szukasz Notariusza w Pabianicach ?

Notariusz z Pabianic Roman Barczak świadczy szeroką gamę usług notarialnych. Swoje czynności notarialne stosują głównie na terenie Pabianic jak również jego okolic. Klientów przyjmuje po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Kancelaria Notarialna Pana notariusza Romana Barczaka mieści się w Pabianicach przy ulicy Zamkowej 19.

Read More

Hello world!

November 29, 2016 Uncategorized  No comments

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read More